Pokončno obrnjena karta

  • finančna korist
  • materialnost
  • plodnost pri denarju
  • napoved trajnejšega razmerja

Karta obrnjena na glavo

  • zastoji pri predajanju denarja
  • prevara
  • drobne napake in težave pri denarnih poslih

vedeževanje s kartami – Karov AS video