Pokončno obrnjena karta

  • dinamičen moški
  • odločen je, da bo v življenju uspel
  • optimist

Na glavo obrnjena karta

  • obsedenost
  • ne gleda objektivno
  • maščevalnost