Pokončno obrnjena karta

  • razum vlada nad srcem
  • analitičnost
  • objektivnost
  • prizemljenost
  • lahko sama živi

Na glavo obrnjena karta

  • ima slabe namene
  • zelo sovražna
  • želja po maščevanju