Pokončno obrnjena karta

  • finančna varnost
  • uživanje rezultatov dela
  • nova ljubezen po dolgotrajni osamljenosti

Na glavo obrnjena karta

  • prepiri
  • podcenjevalni odnos do drugih