Pokončno obrnjena karta

  • doseganje uspeha s pomočjo oseb, ki so nam blizu

Na glavo obrnjena karta

  • nasprotja ljudi
  • nezanesljivi partnerji
  • slab odnos do denarja