Pokončno obrnjena karta

  • spreminjanje načrtov iz dneva v dan
  • razsipavanje z energijo

Na glavo obrnjena karta

  • kraja
  • izguba