b-8

Pokončno obrnjena karta

  • ovire in zamude
  • ni napredovanja
  • zastoji na vseh področjih

Na glavo obrnjena karta

  • vse iz pokončne osmice v še bolj temni prispodobi

Učenje vedeževanja z remi kartami – Pikova osmica VIDEO