Na karti lahko vidimo mladega človeka, ki v popolnem ravnotežju sega po raznih predmetih, simbolih, ki se nahajajo okoli njega.

Čarovnik je znak energije in koncentracije. Ravnotežje dosega na rumeno modri črti, ki se potem nad glavo nadaljuje. To pomeni, da je čarovnik vezni člen med tistim, kar je »spodaj«, in tistim, kar je »zgoraj«.

Na obutvi ima krila, kar nas opozarja, da ga le ta porivajo navzgor na pot, ki jo mora prehoditi.

Nad čarovnikovo glavo lahko vidimo dve kači, ki pomenita moški in ženski del, življenje in smrt in ker sta kači prepleteni, nam še dodatno kažeta na izmenjavo med eno in drugo skrajnostjo.

Na sliki lahko vidimo tudi geometrične črte, ki pomenijo mrežo našega razmišljanja.

Pahljača za glavo pomeni, da je čarovnik sposoben tudi realizirati stvari, rezultati napravljenega pa izoblikujejo njegovo osebnost.

Čarovnik izoblikuje svet po svojih željah in zato se je sposoben igrati z vsemi predmeti, ki se nahajajo v njegovi okolici. Vidimo lahko novec, palico, čašo in meč, kar kaže na njegovo sposobnost vplivanja na vse štiri elemente: vodo, zrak, ogenj in zemljo.

Puščica nad njegovo desno roko pomeni željo po iskanju novih horizontov.

Pergament na njegovi levi pa predstavlja že preživete dogodke, ki so izživeti in napisani.

Pogled čarovnika je usmerjen proti puščici, kar nam daje slutiti, da si želi novih izkušenj, hitrosti, napredovanja in avanture.

Opica pa ima le en pomen: opozarja čarovnika na to, da kljub njegovi poti navzgor proti intelektu, obstaja tudi fizični del…karta Norca – simbola kaosa, od koder je tudi prišel.

Pomen karte: življenska sila, spreminjanje stvari, sposobnost osredotočanja, novi interesi, uspeh, privlačnost, modrost, trgovina, komunikacija, agresivnost, egoizem, izkoriščanje, sposobnost prikrivanja, prevara.