Pokončno obrnjena karta:

  • realizacija
  • dediščina
  • premikanje kapitala
  • potovanja
  • avanture
  • dobre novice povezane z denarjem

Narobe obrnjena karta:

  • prevare
  • zlom prijateljstva
  • nelojalnost
  • finančne izgube zaradi čustvenih problemov