Pokončno obrnjena karta

 • dinamičnost
 • ambicioznost
 • vesele novice
 • usoda
 • ugodne okoliščine
 • sprostitev težavnih okoliščin
 • napredek za zaslužne in nazadovanje za tiste, ki delajo napake
 • pomoč
 • realizacija
 • nagrajen trud
 • napredovanje v službi
 • uspeh
 • politika
 • kmetijstvo
 • sposobnost samozdravljenja

Osebe

 • starejša modra oseba, ki je optimistična in simpatična

Narobe obrnjena karta

 • hazard
 • neodgovornost
 • krizno obdobje
 • upiranje spremembam
 • negativni vpliv
 • fluidnost
 • prednost brez trdnih temeljev
 • nestabilna sreča
 • zaton kariere
 • poslabšanje situacije
 • zgrešene priložnosti
 • upiranje
 • zastoj
 • omejitve
 • prepreke
 • izguba pri igrah na srečo
 • čustvena nestabilnost