Pokončno obrnjena karta:

  • iskanje novih poti
  • upanje in želje, ki niso uresničljive
  • govorjenje za hrbtom
  • bolezen živčevja

Narobe obrnjena karta:

  • razmišljanje
  • previdnost
  • dobri nasveti
  • novice
  • obvestilo