Pokončno obrnjena karta:

  • napredek
  • denar, ki izvira od “zunaj”
  • financiranje želja s strani okolice
  • diplomacija


Narobe obrnjena karta:

  • nepotrpežljivost
  • tvegane naložbe
  • kritike
  • neuspeh
  • slabo plačano delo