Pokončno obrnjena karta:

 • radodarnost
 • finančna sreča
 • zaslužki
 • materialna stabilnost
 • osebno dokazovanje
 • nakup
 • prodaja
 • darilo
 • privilegiranost

Narobe obrnjena karta:

 • samostanski način življenja
 • zapor
 • nekaj, kar je fiksirano in se ne premika
 • omejevanje
 • nasprotovanje
 • regresija
 • samoobramba
 • upiranje