Opis tarot karte, ki sledi, je opis svečenice iz Crowley tarot kompleta kart.

Karta svečenice nam predstavlja notranji svet, ki ga imamo vsi, a mnogokrat niti ne pomislimo na to.

Na karti lahko vidimo svečenico, ki drži v roki mrežo, ki je izgubila svojo notranjo napetost. Zato je popustila in ustvarila eleganten in bližji uvid na svečenico samo. Mreža predstavlja naša razpredena čustva, s katerimi se ukvarjamo v vsakdanjiku.

Pred mrežo je materialni, za njo pa nematerialni svet vsakega posameznika. Prehod iz enega v drugi svet varuje svečenica, ki ima v sebi moč, da vsakega, ki ni zrel za vpogled v notranje sfere, nažene na lep ali grd način (puščica in lok na kolenih svečenice).

S tem, ko svečenica dopušča delni vpogled v duhovne sfere skozi redko mrežo in odkritim zgornjim delom, mnogi mislijo, da vedo vse, ko se denimo ukvarjajo malo z eno zvrstjo duhovnih vaj, malo z drugo zvrstjo ali pa recimo vse skupaj počno le enkrat na mesec.

Vendar je potrebno biti pazljivi. Prezgodnje sklepanje o tistem, kar vidimo izza mreže, je lahko usodno.

Pred očmi svečenice vidimo tudi znak za neskončnost. To pomeni, da lahko notranji svet vidimo le s tretjim očesom. »Vse, kar ostaja skrito fizičnemu očesu, postane vidno z očali neskončnega«.

Sedem luninih znakov za njeno glavo simbolizira sedem planetov, ki so bili v uporabi v času Crowleya (odkritih je bilo že več planetov, a se njihov vpliv še ni razdelal in jih zato Crowley ni uporabil pri nastanku kart) To simbolizira tudi sedem alkimističnih procesov ali faz, ki vodijo v združevanje nasprotnih sfer. Višek te simbolike pa je prepoznavanje svečenice kot duhovne voditeljice v iniciacijo v duhovne sfere.

Na dnu karte vidimo kristale, sadje, rože in kamelo. Simbolika je zanimiva. Tako, kot Sonce penetrira v Zemljo in ta potem daje sadeže, tako moč karte čarovnika penetrira v svečenico (moč zavednega penetrira v nezavedni del) in tako simboli predstavljajo oplojeno snov, ki pa s tem že nakazuje naslednjo karto Cesarice. Kamela, kot samostojni simbol, pa s tem, ko v sebi prenaša vodo (vir življenja) preko puščave (simbolika prostora brez življenja), pomeni simbol združitve nasprotij: notranjega in zunanjega sveta, dneva in noči, vode in, v tem primeru, zemlje.

Pomen karte: telepatija, intuicija, ženski vpliv, odkrivanje duhovnih moči, psihična nestabilnost, dvoličnost, alternativna smer, globoka želja, vedeževalka, zdravilka, usmerjenost v notranjost, instinkt, notranji glas.