head-31060_640

Ima podobne temelje kot fiziognomika, vendar je veliko mlajša od nje.

Nemški anatom in fiziolog Franc Joseph Gall (1785-1828) je prvi postavil teorijo o spoznavanju človekove osebnosti iz oblike lobanjskih kosti, ker so človekove sposobnosti in nagnjenja odvisna od delovanja možganov. Na delih, kjer je lobanja zelo izbočena, so določeni možganski predeli bolj razviti. Gall je svojo teorijo razvijal vse življenje. Obiskoval je šole, zapore in bolnišnice, proučeval lobanje številnih posameznikov in opravil veliko obdukcij. Menda je dokazal, da so možgani res take oblike, kot je lobanjska kost, ki jih pokriva.

Njegovo delo je bilo v Avstriji prepovedano zaradi nevarnosti, ki naj bi jo njegova teorija predstavljala za vero. Njegova teorija se je razširila po vsej Evropi, kasneje pa preko njegovih sodelavcev tudi v Anglijo in v Ameriko. Kasneje se je izkazalo, da med obliko lobanje in značajem ni nikakršne povezave in zato je frenologija skoraj brez sledu zamrla.

Pri fiziognomiki pa je najslabše to, da ljudi nehote presojamo po barvi glasu, kretnjah ali celo po oblačilih. Znanstveniki so te teorije zavrgli, vendar je še danes nekaj ljudi, ki presojajo značaj ljudi po zunanjosti.